Flere på nettet.

Generelle diskusjoner som vedkommer vår hobby.
Post Reply
myrhagen
Posts: 23
Joined: Mon 12 Jan 2009 18:40
Location: Mjøndalen

Flere på nettet.

Post by myrhagen » Mon 06 Jul 2009 23:38

Hei!
Med stor interesse for PV - klubben tar jeg et initiativ, til å få i gang mer aktivitet på Forumet.
Personlig tror jeg det er meget viktig for en klubb som vår, å ha et Forum som fungerer skikkelig. Her skel medlemmene og Styret kommunisere seg imellom, stille de spørsmål de ønsker, få de svar de ønsker, gitt de beskjeder de ønsker, vise fram prosjektene/bilene sine, kjøpe/selge osv. Ja, alt jeg lurer på skal jeg teoretisk kunne få svar på i Forumet.
Men som også andre brukere av Forumet har påpekt, synes jeg at vi er for få aktive på nettet. Kun 6 - 7 stykker bruker det, men vi burde vel være 60 -100 aktive som skriver innlegg eller svarer...
Så hvordan løser vi dette problemet?
Etter ett års medlemsskap er det en ting som bekymrer meg, hvorfor har ikke Styret kommet med ett eneste innlegg/komentar i løpet av de siste 12 mnd.? Det er helt taust fra styrets side, og dette faktum tror jeg er kjernen til problemet med den labre aktiviteten på Forumet.
Så mitt forslag er att Styret kommer seg på nettet fortest mulig. Litt info er bedre enn ingen info, mye info vil skape stor aktivitet på Forumet. Det er mangt Styret kan legge ut av info/skrive om. F.eks. hvordan går det med Landstreffet, hvordan er økonomien i klubben, hva skjer på styremøtene til klubben (ble det vedtatt noe den 17.Juni), har dere noen komentarer til det som skjer ute i lokalavdelingene, osv.
Min mening er att Styret kan få igang et veldig bra Forum om de ønsker. Spørsmålet blir om Styret vil på nett? Skal vi bli en stor sammensveiset gjeng, må vi på nett, hvis ikke tror jeg alternativet blir at dagens få brukere forsvinner og lojaliteten til Hovedklubben forsvinner.
La oss unngå dette!
Håper vi kan få igang en skikkelig debatt om dette temaet.
Vennlig hilsen
Pål M.

User avatar
445
Posts: 5937
Joined: Sat 07 Jul 2007 13:15
Location: Oslo
Contact:

Post by 445 » Wed 08 Jul 2009 20:35

Flott innlegg!

Som jeg har gitt uttrykk for mange ganger tidligere, synes jeg også det er altfor liten aktivitet på forumet.
Her finnes en samling mennesker som har samme interesse og som er lokalisert over hele landet. Vi må da ha mer å "snakke" om?

Det vil være helt naturlig at styret bruker forumet til ulike former for kunngjøringer, referater, informasjon, ønsker om innspill fra medlemmer og masse masse mer.

Jeg har ikke forstått hvorfor styret ikke bruker forumet.
Det er godt mulig at du treffer spikeren på hodet når du spør om styret VIL på nett.
Hvordan kan vi i så fall påvirke styret til å bli aktive?

User avatar
Reodor57
Webmaster
Posts: 3018
Joined: Thu 05 Oct 2006 12:50
Location: Haslum
Contact:

Post by Reodor57 » Mon 20 Jul 2009 11:18

Er helt enig i at styret bør være mer aktive til å legge ut meldinger på forumet. Også dersom de legger ut informasjon andre steder som f.eks Magasinet eller på den vanlige hjemmesiden. Den en også skal være klar over er at dette er frivillig arbeid, og at ikke alle er datakyndige. Mange av de litt yngre har data som levevei eller i det minste bruker data daglig i jobb. Ikke alle gjør det av de som kan mye om det tekniske på våre biler. Den er som kjent helt analog blottet for elektronikk.
Men, når det er sagt, bør vi henstille til Styret om å legge ut ihvertfall litt info på nettet om det som skjer. Noen av dem bør ha en pc ihvertfall :)
1957 PV 44404 ("Blåmann"), Duett 44506-1958 (1957 type prod okt 1958.("Gråbein"), 1978 Fiat 124 Spider USA utgave. Alle er biler som koser seg rundt 70.. (hhv km/t og miles/h) :-D. Nå også 1962 544 Favoritt (11151)("Bølla").

Eivind Laag
Posts: 58
Joined: Mon 03 Mar 2008 20:44
Location: hokksund

Post by Eivind Laag » Mon 20 Jul 2009 23:12

Hei.
Til orientering har jeg sendt en mail til styret V/formann og bedt om at de på neste styremøte tar opp muligheten for å åpne linken (styret).
Jeg mener at den kan brukes som et bindeledd mellom styret og lokalavd./medlemmene og at de lokale klubbene kunne legge ut sine aktiviteter til orientering for oss andre. Dette kunne kanskje gi flere deltagere på et treff dersom en fikk vite at noe spennde skulle skje innen rimelig avstand.Nå sitter vi på hver vår tue og ønsker at fler skulle komme til oss. Magasinet må fortsatt spille sin rolle som nå, da det nok er en del av våre melemmer som ikke er med i dataverden.

Meninger motas med takk.


E Laag.

Post Reply