Page 1 of 1

Autosletting i denne kategorien

Posted: Mon 11 Jul 2011 01:55
by erlendsw
I kjøp og salg vil innlegg bli slettet etter 60 dager med inaktivitet. Det er ikke anledning til å flytte posten høyere ved å poste flere ganger ("bumpe").