Page 1 of 1

Medlemsmatrikkel Oppdatering

Posted: Fri 23 Nov 2012 12:38
by Reodor57
Til alle medlemmer!

I forbindelse med ny medlemsmatrikkelen har det dukket opp spørsmål vedr hvor oppdatert det som er, det som er registrert inn i vår medlemsdatabase. Oppfordringen nå er derfor at dere finner frem medlemsnummeret og registrerer riktige data inn under "Medlemsmatrikkel 2012" på hjemmesiden.

Det er ikke krav til innlogging her, da dette kun er en registrering av riktige data. Ikke alle de personlige dataene blir med i matrikkelen, da det er bilen din vi fokuserer på, samtidig som det er en oppdatering av medlemsdatabasen.
Ingen andre enn styret får tilgang til dataenen dere blir bedt om å registrere.

Til de som har registrert seg på hjemmesiden før og ikke har endringer, så er det ikke nødvendig å legge inn dataene på nytt. :D
Vi takker på forhånd for den tiden dere bruker på dette, men håper også dere ser nytten av å ha riktige data registrert i matrikkelen.

Mvh
for Styret
Webmaster

Re: Medlemsmatrikkel Oppdatering

Posted: Mon 26 Nov 2012 09:18
by 445
Finnes det mulighet til å få sjekket hva som faktisk ER registrert av opplysninger i matrikkelen?

Re: Medlemsmatrikkel Oppdatering

Posted: Mon 26 Nov 2012 12:39
by Reodor57
Det som er registrert er bostedsadressen desom du får PVmagazinet, og den bilen du registrerte deg med da du ble medlem. Litt kluss med chassisnummer antagelig, og bare unntaksvis mailadresse. Har fått oversendt noe i excelformat som skal sees på og forsøksvis lage en utskrift til hver enkelt som sendes ut med neste PVMagazinet om vi får det til. Ikke all informasjon skal inn i matrikkelen naturlig nok, men mailadressen og telefonnummer kan f.eks være nyttig å ha for klubben sentralt i den tiden vi lever i. Har som sagt ikke fått sett nøye på det som er oversendt ennå. Noen har fulgt oppfordringen og registrert seg på hjemmesiden og det er flott :-). Forsøker da å flette sammen disse filene som sagt :-).