Page 1 of 1

Reklamebanner på våre forumsider.

Posted: Thu 23 Oct 2014 17:45
by Reodor57
I et forsøk på å få inn noen flere annonsekroner i bladet vil det også bli en forsøksordning med et reklamebanner på forumsidene der det har kommet inn en foreløpig tekst nå. Håper dette ikke vil sjenere de som bruker forumet ofte for mye.

Re: Reklamebanner på våre forumsider.

Posted: Thu 23 Oct 2014 23:08
by Torbo2
Det går vel bra..

Re: Reklamebanner på våre forumsider.

Posted: Fri 24 Oct 2014 07:44
by 445
Det ligger sikkert en nøye vurdering bak hvorfor reklamen skal plasseres på forumet i stedet for på hjemmesiden.
Jeg liker ikke reklame i det hele tatt, men ser at klubben kan ha glede av litt ekstra kroner.