Page 2 of 2

Re: PV-turer i Østlandsområdet

Posted: Wed 08 Aug 2012 09:11
by 445
Takk for godt tips.
Personlig har jeg ikke behov for tur med Turisten, men vil veldig gjerne gå ombord og kikke.
Veldig mange fine PV-veier på de traktene.