Page 1 of 1

Helt suvrene manualer.

Posted: Sat 22 Jan 2011 22:22
by Håvard E Johansen
Helt suverene manualer på teknisk spalte.
Trenkte til B-16A.

Bra jobba Lars:))

Hilsen Håvard