Page 1 of 1

Vil bare gratulere Norsk Volvo PV klubb med dagen!

Posted: Fri 01 Jan 2010 15:24
by Reodor57
Vil med dette ønske Norsk Volvo PV Klubb til lykke med dagen som er i dag. Ser frem mot et fint jubileumsår! Håper dette vil styrke fellesskapet mellom avdelingene. Godt Nytt År til alle ønskes fra
"Blåmann" og "Reodor57".

Posted: Sat 02 Jan 2010 18:57
by Eivind Laag
Slutter oss til gratulasjonen med de 30 år og ser frem til mange treff i året som kommer.

Hilsen Buskerudavd.