Page 1 of 1

PV på engelsk: body-cum-chassis?!

Posted: Tue 27 Apr 2010 17:21
by hlyshaug
Har akkurat lest en engelsk artikkel fra 1945 om Volvo PV. Her nevnes den amerikanske innflytelsen fra General Motors, både over konstruksjon og design, men også at bilen bygges som et "body-cum-chassis" basert på patenter fra Budd Corporation (omtalt som "Budd Company" andre steder på nettet.

Men hva er "body-cum-chassis"? Her strekker ikke fag-engelsken min til. Er det rett og slett et selvbærende karosseri?