Page 1 of 1

PV-Magazinet i kjømda

Posted: Thu 17 May 2018 15:15
by hlyshaug
Image
Endelig er PV-Magazinet nr 2 på vei til betalende medlemmers postkasser.

Samtidig er deadline for nr 3 nært forestående: 25. mai 2018
Har du tips, tekst og / eller bilder? Send det du har til pv-magazinet@norskvolvopvklubb.no (og forvent tilbakemelding, så du er sikker på at meldingen har kommet fram).