Page 1 of 1

PV-Magaziner i PDF-format

Posted: Sun 31 Dec 2017 16:19
by 445
Jeg har en diger stabel med PV-Magazin fra "tidenes morgen" og fremover.
Har tenkt å skanne disse og gjøre dem tilgjengelige for medlemmene.
Før jeg starter så er jeg interessert i å vite om noen allerede har gjort denne jobben, for da trenger jeg jo ikke å gjøre alt på nytt :D