Page 1 of 1

Julelesestoff!

Posted: Mon 04 Dec 2017 14:44
by hlyshaug
Årets siste utgave av PV-Magazinet er i trykken, og kan forhåpentlig ventes i betalende medlemmers postkasse i løpet av en drøy uke.
Vedlagt er 2018-utgaven av PV-kalenderen.

De som ønsker å få med stoff i PV-Magazinet nr 1, 2018, bør sende dette til pv-magazinet@norskvolvopvklubb.no innen 10. desember.