E-postliste for PV-klubben og andre interesserte

Generelle diskusjoner som vedkommer vår hobby.
Post Reply
User avatar
Lisbeth Falling
Posts: 28
Joined: Tue 10 Jul 2007 10:29

E-postliste for PV-klubben og andre interesserte

Post by Lisbeth Falling » Wed 30 Apr 2008 23:50

Det er nå opprettet en e-postliste på Yahoo som medlemmene inviteres inn til å delta på. Den fungerer som en ren e-postliste. Når man er inne og skriver en melding til listas e-postadresse vil alle som er medlem på lista få denne, og kan velge å svare om de ønsker – og svaret går også ut til alle deltakerne på lista.

Alle meldinger til adressen vil være merket med [Volv-PV]i starten slik at man kan velge om man ikke vil lese eller ta vare på meldingene. Fordelen med lista er at man lett kan komme i kontakt med aktive medlemmer for å avtale uformelle møter/kjøreturer, eller kanskje etterlyse deler og lignende.

Det vil ikke være krav om at alle som blir med på lista må ha medlemskap i PV-klubben, men styret håper jo at den vil bidra til at folk får lyst til å melde seg inn.

Moderator vil passe på at ingen misbruker lista eller at det utvikler seg til krangel og personforfølging. Moderator for lista er Lisbeth Falling.

For å melde deg på til lista sender du en tom e-post til følgende adresse:
volvo-PV-subscribe@yahoogroups.com

Når du skal sende en melding til lista bruker du følgende e-postadresse:
volvo-PV@yahoogroups.com (PS: virker bare etter at du er innregistrert på lista)

Du kan også gå inn på følgende nettsted http://autos.groups.yahoo.com/group/volvo-PV/ og registrere deg.

Dersom du synes dette er vanskelig kan du sende en melding til
pv-magazinet@norskvolvopvklubb.no for nærmere informasjon.

Post Reply