Page 1 of 1

NVPVK-OA: Møte 17/1 kl. 18 hos Toyota Økern

Posted: Sun 13 Jan 2019 18:54
by 445
Godt nytt år!
Vi starter året med et temamøte: Aktiviteter i lokalavdelingen.
Hva ønsker vi mer av? Hva ønsker vi mindre av? Hva ønsker damene?
Torsdag 17/1 kl. 18 hos Toyota i Kabelgaten 6, Økern.

Enkel bevertning.

Velkommen!