Page 1 of 1

Oslo- og Akershusavdelingen: Mekke- og smøretreff 29. april

Posted: Wed 26 Apr 2017 13:29
by hlyshaug
Image
Vårens mekke- og smøretreff avholdes i år på RUD Motorsenter, Løxaveien 2, lørdag 29. april kl 10-15.

I tillegg til vanlig smøring og oljeskift håper vi å kunne tilby gratis bremsetest.

Servering.

Velkommen!