Generalforsamling

Møter og arrangementer i andres og klubbens regi som trenger ekstra markedsføring
Post Reply
User avatar
Lisbeth Falling
Posts: 28
Joined: Tue 10 Jul 2007 10:29

Generalforsamling

Post by Lisbeth Falling » Wed 29 Oct 2008 14:05

Generalforsamling i Norsk Volvo PV Klubb avholdes
lørdag 7. februar 2009, kl. 12:00 – 16:00,
på Mortens Kro på Gjelleråsen.

Lokalavdelingene bes sende inn regnskap og årsmelding så snart som mulig.

Forslag til kandidater til styret sendes til valgkomiteen ved
Harald Marum Hermansen
Postboks 62
3770 Kragerø
og
Nicolai Christie
Hesteskoen 3A
0493 Oslo

Følgende er på valg:
Formann
Kasserer
2. Styremedlem/LMK-kontakt

Forslag som ønskes tatt opp på årets generalforsamling sendes til styret ved
Harald Vikan
Myrsethveien 5.
2010 Strømmen

Frist for alle forslag til årets generalforsamling er 10. desember - den samme som for PV-Magazinet nr. 1 – 2009. Dette fordi vi planlegger å sende ut komplett saksliste til generalforsamlingen i PV-Magazinet.

Post Reply