Page 1 of 1

Bytte av fordeler og mulige følgeproblemer..

Posted: Wed 26 Jun 2019 16:15
by Reodor57
I forbindelse med bytting av fordeler fra stiftetenning til elektronisk fordeler, og noen ganger bare bytte av fordelere med ulike nummer kan det oppstå en utilsiktet feil. Selv om bilen er justert riktig på tenningsmerket er det ikke alltid den starter i etterkant. Hva er så feilen? Det hender at fordelerene er 180 grader forskjellig fra den som satt der fra før. Har sett det på 123 fordelere og vanlige fordelere ved bytte. På B18/B20 er det jo enkelt å rotere drevet i motoren under fordeleren 180 grader. På B4B/B16 må en på 123 fordeleren "slå ut" splinten som holder drivplata nederst på akselen på fordeleren og snu denne 180 grader. Motoren får en her gjort lite med. Dette for å slippe å kryssbytte tennpluggledningene. 1 med 4 og 2 med 3. Det vil som regel føre til at den lengste tennpluggkabelen blir litt for kort da den havner bakerst på fordeleren. Lengst unna tennplugg nr 1. Litt upraktisk.

Etter denne endringen bør da motoren oppføre seg som normalt.