Page 1 of 1

Nummerbetegnelser

Posted: Wed 12 Feb 2014 17:02
by Torbo2
Noen ganger finner man et nummer på en elektrisk komponent. Mye av dette er standard på europeiske biler, som Volvo.
Her er en liste som man kan kikke på om man må:
1 Lågspänning, tändspole till tändfördelare
1a Lågspänning, tändspole 1 till brytare 1
1 Lågspänning, tändspole 2 till brytare 2
2 Kortslutningskontakt vid magnettändning
4 Högspänning, tändspole till tändfördelare
4a Högspänning, tändspole 1 till tändfördelare
4b Högspänning, tändspole 2 till tändfördelare
7 Transistortändning, brytare till styrdon
7a Transistor- resp. kondensatortändning, basmotstånd 1
7b Transistor- resp. kondensatortändning, basmotstånd 2
7f Kondensatortändning, tändapparat till laddningskontakt
15 Tändning och dagsförbrukare
15a Förkopplingsmotstånd till tändspole
17 Kontrollmotstånd kortslutet
19 Kontrollmotstånd inkopplat
30 Batteri, plus
30a Batteriomkopplare, plus batteri 2
31 Batteri, minus
31a Batteriomkopplare, minus batteri 2
31b Minus över strömställare resp. relä till gods
31c Batterifrånskiljare från minus batteri 1
32 Elmotorer, återledning (Polaritetsväxling)
33 Elmotorer, huvudanslutning
33a Elmotorer, parkeringsläge
33b Elmotorer, kortslutningsfält
33f Elmotorer, lågt varvtalssteg 2
33g Elmotorer, lågt varvtalssteg 3
33h Elmotorer, lågt varvtalssteg 4
33L Elmotorer, vänstergående
33R Elmotorer, högergående
44 Utjämningsledning, parallelldriftgenerator
45 Huvudström, parallelldrift startmotorer
45a Manöverström, parallelldrift startmotor 1 (över 42 V)
45b Manöverström, parallelldrift startmotor 2 (över 42 V)
48 Styrning av startupprepningsrelä
49 Blinkdon, ingång
49a Blinkdon, utgång (blinkkrets 2)
49c Blinkdon, utgång (blinkkrets 3)
50 Startkontakt (direkt)
50a Startkontakt (indirekt över batteriomkopplare)
50b Startkontakt vid parallelldrift av 2 startmotorer
50c Startkontakt vid skilda magnetomkopplare, startmotor 1
50d Startkontakt vid skilda magnetomkopplare, startmotor 2
50e Styrning av startspärrelä, ingång
50f Styrning av startspärrelä, utgång
50h Startupprepningsrelä, till anslutning 50 startmotor
51 Utgångslikriktare
52 Alarm för punktering
53 Vindrutetorkare, helfart
53a Vindrutetorkare, självparkering
53b Vindrutetorkare, halvfart
53c Vindrutetorkare, eldriven
53e Vindrutetorkare, bromsledning
53i Vindrutetorkare med tredje borste, högre varvtal
54 Bromsljus
54f Bromsljus vid 2-krets blinkersströmställare
54g El-styrd broms
55 Dimstrålkastare
56 Huvudstrålkastare (ledning från ljusströmställare till avbländningsomkopplare)
56a Helljus
56b Halvljus
56c Separat helljusglödlampa
56d Ljustuta
57 Parkeringsljus, endast motorcyklar
57a Ingång ljusströmställare parkeringsljus
57L Parkeringsljus, vänster
57R Parkeringsljus, höger
58 Baklyktor, skyltlyktor, instrumentbelysning och positionsljus
58b Bakljus, för enaxlad traktor
58c Bakljus, släpvagn (över separat säkring)
58d Reglerbar instrumentbelysning
58L Baklykta, vänster
58R Baklykta, höger
59 Utgång, växelspänning
59a Utgång, växelspänning för laddningslindning
59b Utgång, växelspänning för bakljuslindning
59c Utgång, växelspänning för bromsljuslindning
61 Laddningskontrollampa
63 Laddningsregulator, ändring av spänning
63a Laddningsregulator, ändring av strömbegränsning
64 Styrledning för laddningsregulator med halvledare
71 Ingång, signalväxeldon
71a Utgång, signalväxeldon låg ton
71b Utgång, signalväxeldon hög ton
72 Omkopplare, körvisarblink/varningsblink
75 Bilradio
76 Högtalare
77 El-styrning av dörrventil
81 Ingång, omkopplare (öppnar och växlar)
81a Utgång, omkopplare, öppnar 1
81b Utgång, omkopplare, öppnar 2
82 Ingång, omkopplare, stänger
82a Utgång, strömställare, stänger 1
82b Utgång, strömställare, stänger 2
82z Ingång 1, strömställare, stänger (skilda strömkretsar)
82z1 Ingång 2, strömställare, stänger (skilda strömkretsar)
83 Ingång, stegströmställare
83a Utgång, stegströmställare, steg 1
83b Utgång, stegströmställare, steg 2
83L Utgång, stegströmställare, vänster steg
83R Utgång, stegströmställare, höger steg
84 Ingång, strömrelä
84a Styrning strömrelä
84b Utgång strömrelä
85 Relä, styrning utgång
85c Alarmkopplare till signalväxeldon
86 Relä, styrning, ingång
86a Relä, styrning, ingång, lindning 1
86b Relä, styrning, ingång, lindning 2
87 Relä, ingång, öppnar och växlar
87a Relä, utgång 1, öppnar
87b Relä, utgång 2, öppnar
87c Relä, utgång 3, öppnar
87z Relä, ingång 1, öppnar och växlar (skild strömkrets)
87y Relä, ingång 2, öppnar och växlar (skild strömkrets)
87x Relä, ingång 3, öppnar och växlar (skild strömkrets)
88 Relä, ingång, stänger
88a Relä, utgång 1, stänger
88b Relä, utgång 2, stänger
88c Relä, utgång 3, stänger
88z Relä, ingång 1, stänger (skild strömkrets)
88y Relä, ingång 2, stänger (skild strömkrets)
88x Relä, ingång 3, stänger (skild strömkrets)
B+ Batteri plus
B- Batteri minus
C Blinkdon, kontrollampa 1
C01 Blinkdon, ingång, kontrollankare
C2 Blinkdon, kontrollampa 2
C3 Blinkdon, kontrollampa 3
D+ Generator, plus
D- Generator, minus
DF Generator, fältlindning
DF1 Generator, fältlindning 1
DF2 Generator, fältlindning 2
J växelströmsgenerator med skilda likriktare
(fältlindning, plus)
K växelströmsgenerator med separat likriktare (fältlindning, minus)
L Blinklyktor, vänster
R Blinklyktor, höger
Mp växelströmsgenerator med separat likriktare (mittpunktsanslutning)
U växelströmsanslutning på växelströmsgenerator
W växelströmsanslutning på växelströmsgenerator

Re: Nummerbetegnelser

Posted: Thu 13 Feb 2014 10:59
by 445
Glimrende!
Denne lagres som favoritt.